Yazım Kuralları / Guideline of Papers

Konferansa gönderilecek özet ve tam metinler, aşağıdaki linkte yer alan yazım kurallara uygun olarak hazırlamalıdır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Yazım Kuralları

The abstracts and full texts to be sent to the Conference should be prepared in accordance with spelling rules on the link below.

Click for rules....

Son Güncelleme: 2016-02-19 12:46:14
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019