FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

 1)   Prof. Dr. Mehmet ŞENTÜRK              (Başkan)

 2)   Prof.Dr.Aydın USTA                            (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm. Bşk.- Üye)

 3)   Prof. Dr. Mehmet ŞENTÜRK               (Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Bşk.-Üye)

 4)   Doç.Dr.  Ali KESTANE                          (İşletme Bölüm Başkanı- Üye)  

 5)   Doç. Dr. Vahit EREN                            (İktisat Bölüm Başkanı- Üye)

 6)   Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK          (Profesör Temsilcisi)

 7)   Prof. Dr. Aydın USTA                           (Profesör Temsilcisi)

 8)   Prof. Dr. Sumru BAKAN                       (Profesör Temsilcisi)

 9)   Doç.Dr. Onur AKKAYA                         (Doçent  Temsilcisi)

10)  Doç. Dr. Mehmet ÖZÇALICI                (Doçent Temsilcisi)

11)  Dr. Öğr. Üyesi Özcan ÖZKAN               (Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi)

        Raportör - Fakülte Sekreteri Mecit Çelebi

 

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Fakülte Kurulu: Madde 17 –

a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu,dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır.

Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

b. Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,

(2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

(3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Son Güncelleme: 2022-12-05 19:03:21
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2023