FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

 1)   Prof. Dr. Mehmet ŞENTÜRK             (Başkan)

 2)   Prof.Dr. Memet KULE                        (Profesör Temsilcisi)

 3)   Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK       (Profesör Temsilcisi)

 4)   Prof. Dr. Sumru BAKAN                    (Profesör Temsilcisi) 

 5)   Prof. Dr. Mehmet ŞENTÜRK             (Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Bşk.-Üye)

 6)   Doç. Dr. M. Vahit EREN                     (İktisat Bölüm Başkanı- Üye)

 7)   Doç.Dr.  Ali KESTANE                        (İşletme Bölüm. Bşk.- Üye)

 8)   Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KURŞUN      (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Bşk.-Üye)

 9)   Doç.Dr. Onur AKKAYA                       (Doçent  Temsilcisi)

10)  Doç. Dr. Mehmet ÖZÇALICI              (Doçent Temsilcisi)

11)  Dr. Öğr. Üyesi Tuba BIYIKBEYİ        (Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi)

12)  Aysu KAYA                                            (Öğrenci Temsilcisi)

        Fakülte Sekreteri Mustafa DEMİR   (Raportör)

 

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Fakülte Kurulu: Madde 17 –

a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu,dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır.

Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

b. Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,

(2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

(3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Son Güncelleme: 2023-12-06 10:49:04
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024