Genel Bilgiler ve Tarihçe

Fakültemiz, Üniversitemiz ile birlikte 29 Mayıs 2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 no’lu Kanunla kurulmuştur.

Fakültemizin İşletme ve İktisat bölümlerinde 2008-2009 eğitim-öğretim yılından,  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinde  de 2015-2016 eğitim-öğretim yılından bu yana lisans düzeyinde öğretim faaliyetlerine devam edilmektedir. Hali hazırda, İktisat Bölümü’nde 232, İşletme Bölümü’nde 213, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde 228, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nde 138 olmak üzere toplam 811 öğrencimiz Fakültemizde eğitim görmektedir.

2023-2024 eğitim öğretim yılı fakültemiz kadrosunda 3 Profesör, 8 Doçent, 11 Doktor Öğretim Üyesi, 10 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 32 Öğretim Elemanı bulunmaktadır. Ayrıca 1 Fakülte Sekreteri, 1 Dekanlık Sekreteri,  1 Yazı İşleri Memuru, 1 Bölüm Sekreteri, 1 Mutemet  ve 3 Hizmetli olmak üzere toplam 8 İdari Personel görev yapmaktadır. 

Öğretim üyesi ve araştırma görevlisi sayısı sürekli artan Fakültemizin gelecekte bölgenin en güçlü fakültelerinden birisi olması hedeflenmektedir. Öte yandan İşletme ve İktisat anabilim dallarında yüksek lisans, İşletme anabilim dalında da doktora programının olması Fakültemizin önemini daha da artırmaktadır.

Fakültemiz Farabi ve Erasmus öğrenci değişim programlarına da aktif olarak katılmaktadır.

2011-2012 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını veren Fakültemiz, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 8. mezunlarını vermiştir.  2019 yılı itibarı ile Fakültemizden toplam 2376 (167’si yabancı uyruklu) öğrenci mezun olmuştur.

Eylül 2009'dan Eylül 2012'ye kadar Karataş Yerleşkesinde bulunan Fakültemiz, Eylül 2012’den bu yana Merkez Kampüsteki mevcut binamıza taşınmıştır. Fakülte binamızda 2 adet AMFİ, 14 sınıf, 1 seminer odası, 33 çalışma ofisi ve bir adet kantin/kafeterya bulunmaktadır.

Fakültemizde Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda, çağdaş düzeyde bilimsel ve özgür düşünce ile araştırma yeteneğine sahip sağduyulu, milli duyguları gelişmiş, dünya ve ülke gerçeklerine duyarlı ve bilinçli, toplumun teknolojik, ekonomik, politik, sosyal ve kültürel sorunlarına çözüm üretecek yeterliliklere sahip insan kaynağı yetiştirmek temel hedeftir.

Son Güncelleme: 2023-11-28 11:23:08
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024