Düzenleme Kurulu / Organising Committee

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY (Başkan)

Prof. Dr. Mustafa MİYNAT (Başkan Yardımcısı) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi - İİBF Dekanı

Prof. Dr. Hüseyin AKTAŞ - Manisa Celal Bayar Üniversitesi - İİBF Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. M. Doğan KARACOŞKUN

Doç. Dr. Güven ŞEKER - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü

Doç. Dr. Metin AKİS

Doç. Dr. Sadettin PAKSOY

Doç. Dr. Taner AKÇACI

Doç. Dr. Halil ALDEMİR

Doç. Dr. Ruhat YAŞAR

Yrd. Doç. Dr. Mustafa CİNOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Muammer BAYRAKTUTAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail DÖNMEZ

Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZŞAVLI

Yrd. Doç. Dr. Ömer CİDE

Yrd. Doç. Dr. Nurşat BİÇER

Yrd. Doç. Dr. Ercan BALCIOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Hülya DERYA

Yrd. Doç. Dr. Selahattin EROL

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZÇALICI

 

Organising Committee

Prof. H. Mustafa PAKSOY (President)

Prof. Mustafa MİYNAT (Vice President) – Manisa Celal Bayar University – The Dean of         Faculty Of Economics And Administrative Sciences

Prof. Hüseyin AKTAŞ – Manisa Celal Bayar University - The Deputy Dean of Faculty Of Economics And Administrative Sciences

Prof. M. Doğan KARACOŞKUN

Assoc. Prof. Güven ŞEKER - Manisa Celal Bayar University – Manager of Population and Migration Research Center

Assoc. Prof. Metin AKİS

Assoc. Prof. Sadettin PAKSOY

Assoc. Prof. Taner AKÇACI

Assoc. Prof. Halil ALDEMİR

Asst. Prof. Ruhat YAŞAR

Asst. Prof. Mustafa CİNOĞLU

Asst. Prof. Muammer BAYRAKTUTAR

Asst. Prof. İsmail DÖNMEZ

Asst. Prof. Halil ÖZŞAVLI

Asst. Prof. Ömer CİDE

Asst. Prof. Nurşat BİÇER

Asst. Prof. Ercan BALCIOĞLU

Asst. Prof. Hülya DERYA

Asst. Prof. Selahattin EROL

Asst. Prof. Mehmet ÖZÇALICI

Son Güncelleme: 2016-02-19 09:40:38
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019