YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1)      Prof. Dr. Mehmet ŞENTÜRK               (Başkan)

2)      Prof. Dr. Halil ALDEMİR                     (Üye)

3)      Prof. Dr. Memet KULE                        (Üye)

4)      Prof. Dr. Sumru BAKAN                      (Üye)

5)      Doç. Dr. Mehmet Vahit EREN            (Üye)

6)      Doç. Dr. Ali KESTANE                         (Üye)

7)      Dr. Öğr. Üyesi Tuba BIYIKBEYİ         (Üye)

8)      Raşe KELLEZİ                                      (Öğrenci Temsilcisi - Üye)

        Raportör - Fakülte Sekreteri Mustafa DEMİR

 

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Fakülte Yönetim Kurulu: Madde 18 –

a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur. 

Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır.

Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

b. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

(2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,

(3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

(4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

(5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

(6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Son Güncelleme: 2023-12-12 11:19:12
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024