Programın Amacı; Dünyanın önde gelen ekonomileri üretim ve ihracata dayalı büyüme modellerini benimsemişlerdir. Günümüzde dış ticaret ancak modern lojistik faaliyetleri çerçevesinde yürütülebilmektedir. Dolayısı ile dış ticaret uygulamaları alanında uzmanlaşmış kişilerin mutlaka lojistik bilgilerine de sahip olmaları gerekir. Bu nedenle, Bölümümüzde dış ticaret ve lojistiğin bir arada yer almasının öğrenciler açısından çok büyük bir avantajı vardır. Bu gelişmelere paralel olarak firma ve endüstri ölçeğinde gerçekleşen uluslararasılaşma olgusu lojistik fonksiyonuna önem kazandırmıştır. Bu bağlamda uluslararası ticaret ve lojistik çağdaş ekonomilerde itici güç işlevi görmektedir. Bölümün amaçlarından biri Lojistik sektöründeki ihtiyacları karşılamakla birlikte, ticaret ve lojistik alanında sorun çözmeye odaklı, analitik düşünebilen, girişimci ruhlu gençler yetiştirmektir. sosyal ve etik değerleri özümsemiş gençler yetiştirmektir.

İstihdam Alanları; Günümüzde, yoğun ekonomik küreselleşme çerçevesinde uluslararası ticaret ve lojistik ile ilişkisi bulunmayan özel ve kamusal şirket kalmamıştır. Mezunlarımız tüm şirketlerin dış ticaret, finans, lojistik departmanlarında iş bulabilecek olmakla birlikte özellikle ithalat ve ihracat firmaları ile sayıları giderek artan lojistik firmalarında gelecek vaat eden işler ve saygın meslekî pozisyonlar bulabileceklerdir. "Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü" ekonomi, uluslararası ticaret, finans, bankacılık ve lojistik alanlarında öğretim yapan diğer fakülte ve yüksekokul bölümlerine eşdeğer olduğu için, mezunlarımızın bu okullardan mezun olanların elde edebilecekleri tüm meslek ve uzmanlıklara da sahip olma olanakları vardır.

 

Bölümümüzün, Universita degli Studi di Foggia (Italya) ve Panevezio Kolegija (Litvanya) ile, 2014-2020 yıllarını kapsayan Erasmus+ anlaşması mevcuttur. 

 

The Objectives of the Program; Today international trade can only be carried out with modern logistics activities. Thus, experts in international trade also have to have logistics information. Therefore, it is a great advantage for our students to have international trade and logistics under the same departments. Logistics also become important together with trade improvement. So international trade and logistics play a crucial important role in the new world system. Regarding the needs of logistics sector, it is also aimed to gain qualified and solution-oriented students in any circumstances about trade and logistics.

Areas of Employment; Today there are no private or public firms under the intense economic globalization that do not have contact with international trade and logistics. “International Trade and Logistics Department " is equivalent to degrees other faculties and schools offer in economy, international trade, finance, banking and logistics, our graduates have the same opportunities of vocations and expertise these departments provide. Our graduates can work in foreign trade, finance, logistics departments of all companies as well as they can have a promising and respected career specifically in import- export companies and increasing number of logistics firms.

 

 

Son Güncelleme: 2023-11-23 13:03:23
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024