İç Kontrol

Genel Bilgiler

     Fakültemiz Üniversitemiz ile birlikte 29.05.2007 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş, Eğitim-öğretim faaliyetlerine 2008/2009  Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alarak başlamıştır. Fakültemizde hali hazırda İktisat, İşletme, İktisat II.Ö. ve İşletme II.Öğrt. ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri mevcuttur.

      Fakültemiz İktisat, İşletme, İktisat II. Ö. ve İşletme II. Ö. bölümlerinde öğrenci bulunmakta olup, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü ve Maliye bölümlerinde öğrenci bulunmamaktadır. İktisat ve İşletme Bölümlerine ilk defa 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alınmıştır. İktisat II.Ö. ve İşletme II.Ö. Bölümlerine ise 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ek kontenjanla öğrenci alınmıştır.

 

                         

1-Kontrol Ortamı Standartları

        İç Kontrol Komisyon Kurulu

KOS 1- Etik Değerler Ve Dürüstlük

KOS2- Misyon-Vizyon

KOS3- Performans Değerlendirme

KOS4- Yetki Devir Formu

KOS5- Teşkilat Yapısı

KOS6- Hassas Görevler

KOS7- Personel Görev Dağılımı

 

2-Risk Değerlendirme

RDS1-Planlama ve Programlama

         - İİBF Stretejik Plan

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

RDS3- Risk Eylem PLanı 

RDS4- Risk Profil Tablosu 

 

3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

       - Hizmet Envanteri

       - Hizmet Standartları       

       - İş Akış Şemaları 

KFS3- Görev Tanımları

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği

       - Görev Devri Formu

KFS6-Bilgi Sistemleri Kontrolleri

       -Şifre Taahütnamesi


4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri

BİS1-Bilgi ve İletişim

BİS2-Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

      - 2013 Faaliyet Raporu  

      - 2014 Faaliyet Raporu 

      - 2015 Faaliyet Raporu

      - 2016 Yılı Faaliyet Raporu

      - 2018 Yılı Faaliyet Raporu

BİS3- Hata,Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

      - Personel Öneri Formu

      - Şİkayet Dilekçesi  

      - Tutanak

BİS4- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS - Arşiv güncel ve düzenlidir.)


5-İZLEME

İS1-İç Kontrol Değerlendirmesi

İS2-İç Denetim

    ç Kontrol Anket Formu  

 

 


Son Güncelleme: 2019-01-22 11:13:57
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019