İç Kontrol

Genel Bilgiler

Fakültemiz, Üniversitemiz ile birlikte 29 Mayıs 2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 no’lu Kanunla kurulmuştur.

Fakültemizin İşletme ve İktisat bölümlerinde 2008-2009 eğitim-öğretim yılından,  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinde  de 2015-2016 eğitim-öğretim yılından bu yana lisans düzeyinde öğretim faaliyetlerine devam edilmektedir. Hali hazırda, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümlerinin I. ve II. öğretimlerinde toplam 952 öğrencimiz eğitime devam etmektedir.

                 

1-Kontrol Ortamı Standartları

          İç Kontrol Komisyonu

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

         -Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

         -Misyon-Vizyon

         -Teşkilat Yapısı

         -Hassas Görevler

         -Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

         -Performans Değerlendirme Formu

KOS4-Yetki Devri

         -Yetki Devir Formu

2-Risk Değerlendirme

RDS1- Planlama ve Programlama            

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

          -Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

          -Kurum Risk Haritası

          -Risk Puan Tablosu

          -Risk Eylem Planı Tablosu

          -Risk Profili Tablosu 

          -Risk Eylem Planı Çalışma Grubu


3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

         -Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

         -Hizmet Envanteri

         -Hizmet Standartları  

         -İş Akış Şemaları   

KFS3- Görevler Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

         -Görev Tanımları

         -Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

         -Erişim-Yetki Taahütnamesi


4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1- Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

         -2013 Yılı Faaliyet Raporu

         -2014 Yılı Faaliyet Raporu

         -2015 Yılı Faaliyet Raporu

         -2016 Yılı Faaliyet Raporu

         -2017 Yılı Faaliyet Raporu

         -2018 Yılı Faaliyet Raporu

         -2019 Yılı Faaliyet Raporu

         -2020 Yılı Faaliyet Raporu

         -2021 Yılı Faaliyet Raporu

          -2022 Yılı Faaliyet Raporu

         -2023 Yılı Faaliyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

         -Personel Öneri Formu

         -Şikayet Dilekçesi

         -Tutanak


5- İZLEME

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

        -İç Kontrol Değerlendirme Formu

İS2- İç Denetim

Son Güncelleme: 2024-02-14 10:10:29
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024