İç Kontrol

Genel Bilgiler

     Fakültemiz Üniversitemiz ile birlikte 29.05.2007 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş, Eğitim-öğretim faaliyetlerine 2008/2009  Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alarak başlamıştır. Fakültemizde hali hazırda İktisat, İşletme, İktisat II.Ö. ve İşletme II.Öğrt. ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri mevcuttur.

      Fakültemiz İktisat, İşletme, İktisat II. Ö. ve İşletme II. Ö. bölümlerinde öğrenci bulunmakta olup, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü ve Maliye bölümlerinde öğrenci bulunmamaktadır. İktisat ve İşletme Bölümlerine ilk defa 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alınmıştır. İktisat II.Ö. ve İşletme II.Ö. Bölümlerine ise 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ek kontenjanla öğrenci alınmıştır.

 

Misyon

Küresel düşünceden hareketle tarihsel sorumluluk bilinci içerisinde bölgenin, ülkenin ve dünyanın gereksinim duyduğu çağdaş, yenilikçi, araştırmacı, girişimci ruha ve rekabetçi anlayışa sahip; sosyal, bilimsel, sistematik ve teknoloji odaklı düşünen ve kaynakları rasyonel kullanabilen bireyler yetiştirmektir.

 

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ortamlarda eğitim kalitesi ve bilimsel üretimiyle gurur duyulan, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, nitelikli ve yetkin bireyler yetiştiren bir fakülte olmaktır.

 

İç Kontrol Belgeleri

 

Teşkilat Şeması

Görev Dağılım Çizelgesi

Faaliyet Raporu

Görev Tanım Formu

Hizmet Envanteri

Yetki Devri Formu

Görev Devri Formu

Risk Analiz Formu

Etik Sözleşme

Çalışan Öneri Formu

İş Akış Şemaları

İİBF Stretejik Plan

Son Güncelleme: 2017-09-19 16:37:03
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2017