Bilim Kurulu / Scientific Committee

Bilim Kurulu 

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY - Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan ÇELİK - Konya Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Adrian BAEK - Leicester University - İngiltere

Prof. Dr. Aftab Kamal PASHA - Jawaharlal Nehru Üiversitesi - Hindistan

Prof. Dr. Ali ÇAĞLAR - Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Bilal SAMBUR - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Birsen GÖKÇE - Sosyoloji Derneği

Prof. Dr. Cemil HASANLI - Bakü Devlet Üniversitesi - Azerbaycan

Prof. Dr. Ergun YILDIRIM - Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. James DRYLIE - University of Kean New Jersey

Prof. Dr. Mahmoud Al-Qaysi - Bağdat Üniversitesi - Irak

Prof. Dr. Maria Haberfield - City University of New York

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI - Yıldırıım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Pervez HARIS - De Montfort University - İngiltere

Prof. Dr. Ramazan ERDEM - Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Robert MCRIE - City University of New York

Prof. Dr. Salah Al-Jaberi - Bağdat Üniversitesi - Irak

Prof. Dr. Tawfeeq Al-Samarrai - Samarra Üniversitesi - Irak

Prof. Dr. Tahir AKGEMİCİ - Selçuk Üniversiteis

Prof. Dr. Yaşar ERJEM - Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Zaza Tsurtsumia - Tiflis Devlet Üniversitesi - Gürcistan

Doç. Dr. Ahmet AK - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Doç. Dr. Abdullah SOYSAL - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Doç. Dr. Alper SÖZER - Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut ÇINAR - Gaziantep Ünversitesi

Doç. Dr. Mehmet KARA - Mustafa Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. Oğuzhan Ömer DEMİR - Politika ve Stateji Global Kuruluşu

Doç. Dr. Ramazan AKBULUT - Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Sadettin PAKSOY - Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Doç. Dr. Taner AKÇACI - Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ŞENTÜRK - Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Roumiana Preshlenova - Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology, Bulgaristan

Assist. Dr. Tiar Ahcene - Skikda Üniversitesi, Cezayir

Yrd. Doç. Dr. Barış ALPASLAN - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Coşkun ÇILBANT - Manisa Celal Bayar Üniversitesi - İİBF Dekan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI - Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Cuma ERCAN - Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Tahir ÖĞÜT - Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hasan MEMİŞ - Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hülya DERYA - Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ercan BALCIOĞLU - Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Selahattin EROL - Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sumru BAKAN - Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE - Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet TUNÇ - Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yurdanur USLAN - Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZÇALICI - Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Dr. Erkan PALA - Laughbrough University

Scientific Committee

Prof. H. Mustafa PAKSOY - Kilis 7 Aralık University

Prof. Adnan ÇELİK - Konya Selçuk University

Prof. Adrian BAEK - Leicester University – United Kingdom

Prof. Aftab Kamal PASHA - Jawaharlal Nehru University - India

Prof. Ali ÇAĞLAR - Hacettepe University

Prof. Bilal SAMBUR - Yıldırım Beyazıt University

Prof. Birsen GÖKÇE - Sociological Association

Prof. Cemil HASANLI - Baku State University – Azerbaijan

Prof. Ergun YILDIRIM - Marmara University

Prof. James DRYLIE - University of Kean New Jersey

Prof. Mahmoud Al-Qaysi - University of Baghdad - Iraq

Prof. Maria Haberfield - City University of New York

Prof. Mazhar BAĞLI - Yıldırıım Beyazıt University

Prof. Mehmet MARANGOZ - Muğla Sıtkı Koçman University

Prof. Musa Kazım ARICAN - Yıldırım Beyazıt University

Prof. Pervez HARIS - De Montfort University – United Kingdom

Prof. Ramazan ERDEM - Süleyman Demirel University

Prof. Robert MCRIE - City University of New York

Prof. Salah Al-Jaberi - University of Baghdad - Iraq

Prof. Tawfeeq Al-Samarrai - Samarra University - Iraq

Prof. Tahir AKGEMİCİ - Selcuk University

Prof. Yaşar ERJEM – University of Mersin

Prof. Zaza Tsurtsumia -  Tbilisi State Universit – Georgia

Assoc. Prof. Ahmet AK - Kahramanmaraş Sütçü İmam University

Assoc. Prof. Abdullah SOYSAL - Kahramanmaraş Sütçü İmam University

Assoc. Prof. Alper SÖZER - Gaziantep University

Assoc. Prof. Mahmut ÇINAR - Gaziantep University

Assoc. Prof. Mehmet KARA - Mustafa Kemal University

Assoc. Prof. Oğuzhan Ömer DEMİR - Policy and Strategy Global Organisation

Assoc. Prof. Ramazan AKBULUT - Harran University

Assoc. Prof.Sadettin PAKSOY - Kilis 7 Aralık University

Assoc. Prof. Taner AKÇACI - Kilis 7 Aralık University

Assoc. Prof. Mehmet ŞENTÜRK - Kilis 7 Aralık University

Assoc. Prof. Dr. Roumiana Preshlenova - Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology, Bulgaria

Asst. Prof. Tiar Ahcene - Skikda University, Algeria

Asst. Prof. Barış ALPASLAN - Yıldırım Beyazıt University

Asst. Prof. Coşkun ÇILBANT - Manisa Celal Bayar University – The Deputy Dean of Faculty Of Economics And Administrative Sciences

Asst. Prof. Muazzez HARUNOĞULLARI - Kilis 7 Aralık University

Asst. Prof. Cuma ERCAN - Kilis 7 Aralık University

Asst. Prof. Dr. Tahir ÖĞÜT - Kilis 7 Aralık University

Asst. Prof. Hasan MEMİŞ - Kilis 7 Aralık University

Asst. Prof. Hülya DERYA - Kilis 7 Aralık University

Asst. Prof. Ercan BALCIOĞLU - Kilis 7 Aralık University

Asst. Prof. Selahattin EROL - Kilis 7 Aralık University

Asst. Prof. Sumru BAKAN - Kilis 7 Aralık University

Asst. Prof. Ali Fuat GÖKÇE - Kilis 7 Aralık University

Asst. Prof. Ahmet TUNÇ - Kilis 7 Aralık University

Asst. Prof. Yurdanur USLAN - Kilis 7 Aralık University

Asst. Prof. Mehmet ÖZÇALICI - Kilis 7 Aralık University

Dr. Erkan PALA - Loughborough University

Son Güncelleme: 2016-04-15 20:43:01
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019