DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

1)      Prof. Dr. Mehmet ŞENTÜRK             (Başkan)
2)      Prof. Dr. Halil ALDEMİR                       (Üye)
3)      Prof. Dr. Sumru BAKAN                                  (Üye)
4)      Prof. Dr. Memet KULE                                     (Üye)
5)      Doç. Dr. Mehmet Vahit EREN               (Üye)
6)      Doç. Dr. Ali KESTANE                             (Üye)
7)      Dr. Öğr. Üyesi Tuba BIYIKBEYİ               (Üye)

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Disiplin kurullarının teşekkülü:

Madde 53/E- (Ek: 2/12/2016 - 6764/32 md.) Yüksek Disiplin Kurulu Yükseköğretim Genel Kuruludur. Üniversite disiplin kurulu rektör dışındaki üniversite yönetim kurulu üyelerinden oluşur; kurula akademik olarak en kıdemli profesör üye başkanlık eder. Üniversite bağlı birimlerinin yönetim kurulları aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yapar. Bu birimlerin disiplin kurullarında dekan veya müdür yer alamaz. Bu durumda ilgili disiplin kuruluna kurul üyelerinden en yüksek unvanlı öğretim üyesi, en yüksek unvanlı öğretim üyesinin birden fazla olması halinde en kıdemli üye, öğretim üyesi bulunmaması halinde en kıdemli öğretim görevlisi başkanlık eder.

Son Güncelleme: 2023-11-20 16:34:13
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024