Konferans Bilgileri / Conference Information

 

28 - 29 Nisan 2016 tarihinde yapılan II Uluslararası Ortadoğu Konferansları: Ortadoğu'daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu temalı konferansımızın bildiri kitabı için tıklayıınız.

 

 

Konferans programı için tıklayınız....Güncellenme Tarihi : 26 Nisan 2016. Güncel Bildiri Listesi için konferans programını açtıktan sonra lütfen sayfayı yenileyiniz. 

Click for conference programme...Updated : April 26, 2016. Please refresh the page after open the file to see updated version.

 

Not: Tam metin bildirilerin son gönderme tarihi : 9 Mayıs 2016

Note: The deadline to submit full paper:  May 9, 2016

*** Kabul edilen bildiri listesi için tıklayınız.../Click for accepted abstracts...

 

* Konferansımız, Akademik Teşvik Yönetmeliğine göre Uluslararası niteliktedir.

 

KONFERANS GEÇMİŞİ

Birincisi, 4 - 5 - 6 Kasım 2010 tarihlerinde Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Halep Üniversitesi Ekonomi Fakültesi işbirliği ile Üniversitemiz merkez yerleşkesinde gerçekeştirilmiştir. İkincisi ise, işbirliği yaptığımız Halep Üniversitesi ev sahipliğinde 2012 yılında gerçekleştirilmesi planlanmış, ancak Suriye'deki iç savaş nedeniyle gerçekleştirilememiştir.  

Kilis'in bulunduğu coğrafi konum nedeniyle, Suriye'deki iç savaştan kaçan çok sayıda Suriye vatandaşı öncelikle Kilis'e gelmiş ve Türkiye'nin diğer illerine dağılmıştır. İç savaşın ortaya çıkardığı en önemli sorunlardan birisini de, savaş nedeniyle ülkelerini bırakarak başka ülkelere göç etmek zorunda kalan insanlar oluşturmuştur. Dolayısıyla sadece Suriye'den başka ülkelere göç eden insanlar değil, ortadoğudaki iç çatışmalardan kaynaklı çok sayıdadaki insan başka ülkelere göç etmiştir.  Üniversitemizin bulunduğu Kilis ilinde, Ortadoğu'ya açılan en önemli kapılardan biri olan Öncüpınar Sınır Kapısı bulunmakta ve bu kapı Suriye'nin en önemli kenti Halep'e sadece 50km uzaklığındadır. Bu nedenle Üniversitemiz, konuya duyarlılık göstererek milyonlarca insanın ülkelerinden göç etmek zorunda kalmasını uluslararası bilimsel bir platformda tartışmayı ve sorunlara çözüm önerileri geliştirmeyi görev edinmiştir.

Ortadoğu Konferansları'nın İkincisi de "Ortadoğu'daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu" teması ile yine Üniversitemizin ev sahipliğinde Kilis'te düzelenecektir.

 

Konferansın ana teması olan "Ortadoğudaki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu" aşağıdaki alt başlıkları ile ele alınacak olup, bu alt başlıklar kapsamında bildiri kabul edilecektir.

 

CONFERENCE HISTORY

The first conference was organized and collaborated by Kilis 7 Aralik University - Faculty of Economics and Administrative Sciences and University of Aleppo – Faculty of Economics in the central campus of Kilis 7 Aralik University  on 4th -5th -6th   November 2010. Then the second conference was planned to be held by Aleppo University in 2012 but it could not be organized because of civil war in Syria.

Since Kilis has a border with Syria, it was a first choice of Syrian citizens who suffered from the Civil War to migrate. Then they are spread over other provinces of Turkey. One of the most important problems rised from civil war in Syria is that composed of these refugee people. So, not only Syrian refugees, in consequence of crashes in The Middle East, a lot of people have migrated to other countries. In Kilis province that is our university take place, there is Öncüpınar Border Crossing which is one of the the most important gateways to The Middle East and this gateway is 50 km from Aleppo which is the most important province of Syria. Therefore, showing sensitivity to the problem, our university takes discussion of millions of people having to flee their country on an international scientific platform and develop solutions regarding this problem on as a duty.

The second one of International Middle East Conferences is going to be organized again in Kilis by Kilis 7 Aralık University as a host and its theme is Immigration problem in context of clashes in The Middle East.

The theme of the conference "Migration Issues in the Context of Conflict in the Middle East" is to be discussed in the following sub-headings, sub-headings within the scope of this paper will be accepted.

 

KONFERANS ALT BAŞLIKLAR

          

SUB-HEADINGS

 

Tarih boyutuyla göç
          

 

Migration in historical perspective

 

Sosyo - Kültürel boyutlarıyla göç
          

 

Migration in sociocultural perspective

 

Ekonomik ve Ticari boyutuyla göç
          

 

Migration in economic and trade perspective

 

Eğitim boyutuyla göç
          

 

Migration in legal perspective

 

Hukuk boyutuyla göç
          

 

Migration in education perspective

Politik boyutuyla göç
          

 

Migration in political perspective

 

Din boyutuyla göç
          

 

Migration in religion perspective

 

Sosyal Psikoloji boyutuyla göç
          

 

Migration in social psychology perspective

 

Güvenlik boyutuyla göç
          

 

Migration in security perspective

 

Sağlık boyutuyla göç vb. ilgili diğer konular
          

 

Migration in health perspective etc.

 

 


KONFERANS YERİ VE TARİHİ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Merkez Kampusu

28 - 29 Nisan 2016

 

CONFERENCE LOCATION AND DATE

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Central Campus

Date: April 28-29 2016

 

KONFERANS DİLİ / LANGUAGE OF CONFERENCE

Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde bildiri sunulabilir.

Assertions can be present in Turkish, English and Arabic

 

ÖZET VE TAM METİN GÖNDERME

En az 200 kelimelik bildiri özeti veya hazırsa tam metnin aşağıdaki mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Türkçe ve Arapça bildirilerde bildiri başlığının ve özetin ingilizcesi eklenmelidir.

gockonferansi@kilis.edu.tr 

 

SENDING SUMMARY AND ASSERTIONS

At least 200 words summary or, if ready, assertion is to sent to following email address. If assertion is Turkish orArabic, English title and summary should be added.

gockonferansi@kilis.edu.tr 

 

YAZIM KURALLARI / 

Kongre yazım kurallarına ulaşmak için tıklayınız... 

 

WRITING RULES

Click for writing rules....

 

KATILIM ÜCRETİ / PARTICIPATION FEE

Kongreye katılım ücretsizdir. / Participation is free.

Son Güncelleme: 2017-01-11 15:44:12
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019