Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü; yönetim bilimi, hukuk, siyaset ile kentleşme ve çevre politikaları ana bilim dallarını kapsayan bir yüksek eğitim programıdır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün amacı:


  1. Kamu Yönetimi alanında teorik ve/veya ampirik araştırmalar yapmak suretiyle bilimsel bilgi üretmek,
  2. Dünya ve ülke genelinde yaşanan gelişmeleri göz önünde tutarak, sosyal, siyasal ve yönetsel alanda ortaya çıkabilecek sorunları öngörmek ve bunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunmak. Kamu ve siyasi karar birimlerinin politika belirlemelerinde yol gösterecek araştırmalar yapan insan sermayesinin gelişmesine katkıda bulunmak,
  3. Alanında sorunların çözümüne katkıda bulunacak bilim adamları yetiştirmek ve buna dayalı olarak uygulamalar gerçekleştirebilecek nitelikte orta ve üst düzeyde yöneticiler ve uzmanlar yetiştirmek,
  4. Yapılan araştırmalardan elde edilen bilgileri öğrencilere aktararak teorik bilgi zenginliğine sahip, sorgulayan, araştıran, edindiği bilgileri kullanabilen, uygulamaya aktarabilen, fikir ve politika üretebilecek nitelikte ile orta ve üst düzeyde yöneticiler ve uzmanlar yetiştirmek.


Kamu yönetimi mezunları; bakanlıklar, üniversiteler, medya, çokuluslu şirketler olmak üzere kamu ve özel sektörün pek çok alanında kariyer fırsatları yakalayacaktır.

Son Güncelleme: 2024-01-12 07:56:55
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024