İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü; Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finansman, Sayısal Yöntemler, Üretim Yönetimi ve Pazarlama ile Ticaret Hukuku anabilim dallarından oluşmuştur. Bölümümüzün programları anabilim dalları konularını kapsayan zorunlu derslerle, öğrencilerimizin 3.sınıftan başlayarak tercih yapabilecekleri çok sayıda seçmeli dersten oluşmuştur. Derslerin içeriği, öğrencilerimizin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine, işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve analitik düşünmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.

      İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünün temel öğretim felsefesi; değişen işletmecilik anlayışının gereksinimleri ile uyumlu, küresel bakış açısını vurgulayan, nitelikli bilgiyi çağdaş ve gelişmiş bir eğitim- öğretim ortamında öğrencilerimize aktarabilmektir.

       İşletmecilik öğrenimi gençlere işletmelerin işleyişi, işlevlerinin ayrıntıları ve karar süreci ile ilgili geniş bir bakış açısı kazandırır. Bu bağlamda, Bölümümüz mezunları kamu ve özel sektörde yöneticilik başta olmak üzere çeşitli uzmanlık alanlarında görev yapmaktadırlar. Banka müfettişliği ve uzmanlığı, serbest mali müşavirlik, pazarlama, insan kaynakları, mezunlarımızın nitelikli işlerde çalıştığı alanlardan bazılarıdır.

Son Güncelleme: 2023-12-07 15:07:26
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024