Bilimsel Etkinlikler

Verimlilik Paneli 30 Nisan 2015

International Association of Researches on Industrial and Applied Sciences (IARIAS) 25 & 26 April 2014

International Conference on Economic and Social Studies ICESoS'14 24 & 25 April 2014

International Conference on New Horizons in Education 25 - 27 June 2014

 

Fakülte İçi Seminerler

İskoçya Referanduma Neden Hayır Oyu Verdi?

Fed Kararları Çerçevesinde Türk Dış Ticaret ve Faiz Politikası

 

 

Makaleler

GÖKÇE Ali Fuat, (2014), "Teoriden Uygulamaya Demokrasi Çelişkisi", Yasama
Dergisi Parlamento Hukuku Özel Sayısı, Sayı: 24, s. 59-77.
http://www.yasader.org/web/yasama_dergisi/2013/sayi24/59-77.pdf

 

 

Kitap Bölümü

GÖKÇE Ali Fuat (2014). “Türkiye’de Kamu Yönetimi Örgütlenmesi: Merkezden
Yönetim”, Kamu Yönetimi İsimli Kitapta Bölüm, Editör: Yüksel Koçak, Merdiven Yayın,
Ankara, s.71-95

 

 

 

Kitaplar

 

PAKSOY, H. Mustafa (2013). "İç Savaştan Kaçarak Kilis'te Yaşamını Sürdüren Suriyelilerin Sosyo-Ekonomik Sorunları Üzerine Bir Araştırma Raporu", Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi. Yayın No:1

 

 

Editörlükler

 

 

 

 

Dergi Hakemlikleri

Son Güncelleme: 2015-05-04 10:25:08
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019