Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 2008-2009 öğretim yılında I. Öğretim'e, 2009-2010 öğretim yılında II.Öğretim'e öğrenci almaya başlamıştır. Bölümümüzde 2016-2017 öğretim yılı itibariyla sadece örgün eğitime öğrenci alımı yapılmaktadır. 

Bu programın temel amacı; öğrencilere  gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektif verebilmek ve  bu sorunların çözümünde güncel analitik araçları uygulayabilme yetisini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, bölümümüz lisans programı; İktisat Teorisi, Uygulamalı İktisat, İktisat Tarihi, İktisat Politikası, Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme gibi temel alanlarda yoğunlaşmaktadır.

İktisat Bölümünde, 1. ve 2. sınıflarda  dersler ortak olup, 3.sınıftan itibaren öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda ders seçip uzmanlaşmaya gidebilmektedirler. Seçimlik derslerin çeşitliliği ve diğer bölümlerden ders alabilme serbestisi, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirerek, gerek iş hayatına gerekse akademik hayata  etkili ve bilinçli bir şekilde hazırlanmalarına olanak sağlamaktadır. Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde  etkin görevler alabilmenin yanısıra, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

 

 

 

 

Son Güncelleme: 2023-11-23 13:14:26
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024